Nasza kadra

Agnieszka Ożdżyńska- Nalewaj

                    Dyrektor

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna w specjalności logopedycznej.  Poprzez studia podyplomowe zdobyła także uprawnienia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
z elementami terapii pedagogicznej.  Dodatkowo ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim studia na kierunku „Polityka i Zarządzanie Oświatą”. Od roku 2005 zdobywała doświadczenie zawodowe w przedszkolach, szkołach,  poradniach, w tym również w placówkach realizujących zagraniczny program nauczania. Interesuje się psychologią małego dziecka. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji. Poza życiem zawodowym jest również dumną mamą Filipka.

Ilona Koziarek

Lektor języka angielskiego

Ukończyła z tytułem magistra studia na kierunku Filologia angielska. Stale podnosi swoje kwalifikacje, obecnie poprzez studia podyplomowe
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2014 roku zdobywa doświadczenie zawodowe jako lektor języka angielskiego w Szkole Językowej, pracując zarówno
z małymi dziećmi jak i z młodzieżą.
W swojej pracy stosuje metody aktywizujące, dzięki którym dzieci uczą się w sposób przyjemny, poprzez zabawę. W Przedszkolu ACOTO prowadzi z dziećmi zajęcia
z języka angielskiego oraz towarzyszy im w trakcie codziennych czynności, dzięki czemu mogą przyswajać sobie język w sposób naturalny, metodą immerscji.

Dominika Bąk

Nauczyciel

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły w Płocku, ukończyła studia na kierunku Pedagogika w specjalności „Edukacja wczesnoszkolna z  wychowaniem przedszkolnym”. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia, tj. „Metoda projektów”, „Zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu” „Pozytywna komunikacja z dziećmi”.
W Przedszkolu ACOTO pracuje metodą projektów badawczych w oparciu o program edukacji przedszkolnej TABLIT.
Dodatkowo posiada także potwierdzone umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2.


niepubliczne
przedszkole
artystyczne

post-01 (1)

  • +48 792 941 682
  • info@przedszkole-acoto.pl