Nasza kadra

Agnieszka Ożdżyńska- Nalewaj
Dyrektor

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna w specjalności logopedycznej.  Poprzez studia podyplomowe zdobyła także uprawnienia  w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej.  Dodatkowo ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim studia na kierunku „Polityka i Zarządzanie Oświatą”. Od roku 2005 zdobywała doświadczenie zawodowe w przedszkolach, szkołach,  poradniach, w tym również w placówkach realizujących zagraniczny program nauczania. Interesuje się psychologią małego dziecka. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji. Poza życiem zawodowym jest również dumną mamą Filipka

Katarzyna Malec
Nauczyciel

Pani Katarzyna Malec jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła z tytułem magistra studia na kierunku filologia polska ze specjalizacją nauczania języka polskiego jako obcego (glottodydaktyka). Pani Katarzyna ukończyła również studia magisterskie na kierunku arteterapia, czyli terapia przez sztukę. Dodatkowo posiada pełne kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które zdobyła dzięki kolejnym studiom podyplomowym. Pani Kasia swoje doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w Przedszkolu Montessori w Białymstoku oraz od 2016 roku pracując jako lektor języka polskiego jako obcego, a także jako aktor w Teatrze ŚWIATŁO. Prowadziła również warsztaty teatralne dla dzieci. Ukończyła kursy i szkolenia dotyczące m.in. realizacji kompetencji muzycznych i artystycznych w przedszkolu. Praca z młodymi artystami i twórcami daje jej wiele satysfakcji i energii. 

Ewa Harunek
Nauczyciel

Posiada wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki o specjalności: Wychowanie przedszkolne. Jest nauczycielem z wieloletnim stażem i duszą artystyczną. Lubi grać na pianinie, tańczyć oraz śpiewać. Pani Ewa posiada również uprawnienia do nauczania języka angielskiego.Interesuje się także kulturą wschodu. Na poziomie komunikatywnym posługuje się językiem rosyjskim. W pracy z dziećmi stosuje metody aktywizujące. Uczy poprzez zabawę, z wykorzystaniem polisensorycznych materiałów edukacyjnych. Zajęcia prowadzone przez Panią Ewę są pełne dźwięków, uśmiechu i dobrej zabawy.

Karolina Bartoszewska
Pomoc nauczyciela

Studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na specjalności Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju. Ukończyła dwie szkoły artystyczne: Liceum Plastyczne z tytułem zawodowym plastyka, ze specjalnością wzornictwa i specjalizacją projektowania zabawek oraz Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie gitary klasycznej. Poza pracą i studiami jest wychowawcą grupy młodzieżowej w Stowarzyszeniu Przymierze Rodzin, ukształtowanej na wzór harcerstwa. Do jej zainteresowań należą między innymi kolarstwo i terrarystyka. Interesuje się polskim i zagranicznym designem dla dzieci. Od zawsze jej największą pasją jest tworzenie zabawek – zarówno drewnianych, jak i miękkich

Danuta Sule-Ozovehe
Lektor języka angielskiego

 Pani Danuta na co dzień w naszym przedszkolu otacza dzieci językiem angielskim wykorzystując do tego metodę immersji językowej.

Dotychczas Pani Danuta zdobywała doświadczenie w przedszkolu językowym. Jest osobą kreatywną i uzdolnioną artystycznie. Ukończyła studia  Theatre  and Performing Arts (B.A. degree). Pani Danuta posiada międzynarodowy certyfikat językowy TEFL and TESOL „Cartificate in Teaching English to Speakers of Other Languages”. Mając na uwadze okres chłonności językowej dzieci w wieku przedszkolnym, pani Danuta pracuję w naszym przedszkolu codziennie.

 

Julia Grzybowska
Pomoc nauczyciela

Pani Julia do tej pory pracowała jako animator dla dzieci podczas zabaw urodzinowych oraz festynów, pełniła też funkcję opiekuna podczas wyjazdów wakacyjnych. Pani Julia ukończyła kursy w zakresie bajkoterapii, pracy metodą Montessori oraz projektów badawczych. W czasie wolnym uwielbia czytać książki. Jest osobą ciepłą, otwartą i pomocną. Dużo radości czerpie z codziennej pracy z dziećmi.

    

 

 

niepubliczne
przedszkole
artystyczne

post-01 (1)
  • +48 792 941 682
  • info@przedszkole-acoto.pl