Nasza kadra

Agnieszka Ożdżyńska- Nalewaj
Dyrektor

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna w specjalności logopedycznej.  Poprzez studia podyplomowe zdobyła także uprawnienia  w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej.  Dodatkowo ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim studia na kierunku „Polityka i Zarządzanie Oświatą”. Od roku 2005 zdobywała doświadczenie zawodowe w przedszkolach, szkołach,  poradniach, w tym również w placówkach realizujących zagraniczny program nauczania. Interesuje się psychologią małego dziecka. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji. Poza życiem zawodowym jest również dumną mamą Filipka

Katarzyna Malec
Nauczyciel

Pani Katarzyna Malec jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła z tytułem magistra studia na kierunku filologia polska ze specjalizacją nauczania języka polskiego jako obcego (glottodydaktyka). Pani Katarzyna ukończyła również studia magisterskie na kierunku arteterapia, czyli terapia przez sztukę. Dodatkowo posiada pełne kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które zdobyła dzięki kolejnym studiom podyplomowym. Pani Kasia swoje doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w Przedszkolu Montessori w Białymstoku oraz od 2016 roku pracując jako lektor języka polskiego jako obcego, a także jako aktor w Teatrze ŚWIATŁO. Prowadziła również warsztaty teatralne dla dzieci. Ukończyła kursy i szkolenia dotyczące m.in. realizacji kompetencji muzycznych i artystycznych w przedszkolu. Praca z młodymi artystami i twórcami daje jej wiele satysfakcji i energii. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, które wykorzystuje podczas codziennych zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Ewa Harunek
Nauczyciel

Posiada wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki o specjalności: Wychowanie przedszkolne. Jest nauczycielem z wieloletnim stażem i duszą artystyczną. Lubi grać na pianinie, tańczyć oraz śpiewać. Pani Ewa posiada również uprawnienia do nauczania języka angielskiego.Interesuje się także kulturą wschodu. Na poziomie komunikatywnym posługuje się językiem rosyjskim. W pracy z dziećmi stosuje metody aktywizujące. Uczy poprzez zabawę, z wykorzystaniem polisensorycznych materiałów edukacyjnych. Zajęcia prowadzone przez Panią Ewę są pełne dźwięków, uśmiechu i dobrej zabawy.

Katarzyna Leśniewska
Pomoc nauczyciela

Pani Kasia od wielu lat jest opiekunką na wyjazdach wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wysoka wrażliwość artystyczna którą posiada, pozwoliła jej szlifować umiejętności gry na gitarze. Oprócz muzyki ogromną pasją Pani Katarzyny są podróże, z których chętnie wyciąga nauki i dzieli się swoimi doświadczeniami. Wyróżnia ją ogromna kreatywność, cierpliwość, a także otwartość nawet na trudne tematy. Pani Kasia ma także duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.  

Danuta Sule-Ozovehe
Lektor języka angielskiego

 Pani Danuta na co dzień w naszym przedszkolu otacza dzieci językiem angielskim wykorzystując do tego metodę immersji językowej.

Dotychczas Pani Danuta zdobywała doświadczenie w przedszkolu językowym. Jest osobą kreatywną i uzdolnioną artystycznie. Ukończyła studia  Theatre  and Performing Arts (B.A. degree). Pani Danuta posiada międzynarodowy certyfikat językowy TEFL and TESOL „Cartificate in Teaching English to Speakers of Other Languages”. Mając na uwadze okres chłonności językowej dzieci w wieku przedszkolnym, pani Danuta pracuję w naszym przedszkolu codziennie.

 

Julia Grzybowska
Pomoc nauczyciela

Pani Julia do tej pory pracowała jako animator dla dzieci podczas zabaw urodzinowych oraz festynów, pełniła też funkcję opiekuna podczas wyjazdów wakacyjnych. Pani Julia ukończyła kursy w zakresie bajkoterapii, pracy metodą Montessori oraz projektów badawczych. W czasie wolnym uwielbia czytać książki. Jest osobą ciepłą, otwartą i pomocną. Dużo radości czerpie z codziennej pracy z dziećmi.

    

 

 

Zuzanna Szmuc
Pomoc nauczyciela

 Pani Zuzanna swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w parku rozrywki, organizując tam zajęcia dla dzieci. W wolnym czasie lubi rysować, śpiewać i grać na gitarze. Pani Zuzanna jest osobą życzliwą i pozytywnie nastawioną do ludzi. W naszym przedszkolu pracuje jako pomoc nauczyciela w grupie młodszej.

Monika Sztubecka
Logopeda

Pani Monika jest Logopedą o specjalności wczesna interwencja, Oligofrenapedagogiem i Terapeutą ręki. Dodatkowo posiada pełne kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które zdobyła dzięki studiom licencjackim. Na co dzień pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym w warszawskich przedszkolach i poradni. Uwielbia swoją pracę, wiedzę i kwalifikacje stale podnosi na licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii profilowanej. W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do pacjenta.

Podczas terapii z dziećmi lubi łączyć zabawę z nauką. W pracy zwraca uwagę przede wszystkim na potrzeby dziecka. Uważa, że dzięki wzajemnemu zrozumieniu i zaufaniu  z wychowankiem i rodzicem wypracowuje się najlepsze efekty.

niepubliczne
przedszkole
artystyczne

post-01 (1)
  • +48 792 941 682
  • info@przedszkole-acoto.pl